Polityka prywatności fanpage Facebook
Za prowadzenie fanpage Sanatorium Uzdrowiskowe "Łączność" w Ciechocinku odpowiedzialność ponosi
administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest: Sanatorium Łączność Sp. z o.o., ul. Warzelniana 4, 87-720
Ciechocinek, reprezentowane przez Zarząd
W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez
użytkowników Facebooka. Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są
zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od
innych stron podmiotów na Facebooku.
Kontakt z Administratorem: sanatorium@sanatorium-lacznosc.pl.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:
o identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
o zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
o inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-
użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Państwa aktywności na naszej
stronie. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
o treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w
rozmowach tych często podają Państwo nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy
także opis, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby
udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
3. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza
serwisem Facebook, chyba, że w jej wyniku dojdzie do zawarcia umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą wyrażają Państwo kierując do nas
zapytanie/wiadomość.
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami/ produktami –
chęcią zawarcia z nami umowy,
o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład
przesłanie Państwu komunikatu o produkcie, którym jesteście / możecie być zainteresowani.
5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia
współpracy, jeśli do takiej dojdzie.
6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą
one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora.
7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram
podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
8. Każdy użytkownik, na zasadach określonych w RODO, posiada następujące prawa w zakresie danych
osobowych:
o dostępu do treści swoich danych,
o prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
o prawo do ich sprostowania,
o prawo do usunięcia,
o prawo do ograniczenia przetwarzania,
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
o prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
9. W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
10. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a użytkownikiem Facebooka jest w pełni
dobrowolne, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych.
11. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.