Nazwa projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Łączność” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechcinku przy ul. Warzelnianej 4.

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia plynności finansowej oraz wsparcia biżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystapiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: 01/07/2020 – 30/09/2020

Wartość projektu : 202 235.31 PLN

Kwota dofinansowania: 202 235.31 PLN

Celem projektu było utrzymanie działalności w okresie 01/07/2020 – 30/09/2020 (3 miesiące).

Cel został osiągnięty.